Tilbake
Bård Løken -Norsk skogsmuseum
Trond Ansten
Trond Ansten
Trond Ansten

"SKJÆRINGSPUNKTER " - ASLAUG JULIUSSEN /NNKM

I forbindelse med tekstil kunstner Aslaug Juliussens store utstilling «Skjæringspunkter» som vises i perioden 20.10.2018 – 31.03.2019 på Nordnorsk kunstmuseum (NNKM) vil elevene først få omvisning i utstillingen og før de delta har DKS verksted i museets egne lokaler i 3.eta. Kunstner vil selv formidle utstillingen og DKS verkstedet. Om kunstner skriver NNKM sitat:

«I snart 40 år har Aslaug M. Juliussen jobbet med materialer. Først og fremst tekstil og tråd, men også skinn, horn, hår, stål, glass og bein. Hun bruker ofte organiske materialer fra sin hverdag, og gjennom skjæring, partering, klipping, sying og liming prøver hun å finne nye måter å forstå materialet hun arbeider med. Juliussen tar alt fra hverandre, sorterer det og setter det sammen til objekter med nye betydninger, perspektiver og sammenhenger. Hun får oss også til å se annerledes på det opprinnelige materialet.»

DKS verkstedet tar utgangspunkt i Aslaug M. Juliussens utstilling «Skjæringspunkter» på
Nordnorsk kunstmuseum. Materialer er viktig, her er skinn, horn, tekstil, hår, stål, glass, kvist og
bein. Kunstneren tar oss først med på en runde i utstillingen som blir spekket av historier og
materialkunnskap.


Hva er egentlig et et skjæringspunkt?


I resten av workshopen skal vi boltre oss i et vell av materialer og skape våre egne
skjæringspunkter. Vi vil jobbe både individuelt og i gruppe. Det blir viktig med samtale og fri
assosiasjon. Til slutt lager vi en liten utstilling og alle elevene får ta med seg arbeidene hjem.
Workshopen ledes av Aslaug. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Aslaug Juliussen
  • Idé/opplegg: Aslaug Juliussen & Trond Ansten

Om kunstner / utøver / gruppe

Aslaug Juliussen bor og arbeider i Tromsø. Hun er utdannet ved Statens Håndverk- og Kunstindustriskole (SKHS) 1976-80. Aslaug Juliussen jobbet som assistent hos tekstilkunstneren Synnøve Anker Aurdal 1980-82. Hun har Praktisk Pedagogisk utdanning med lektorkompetanse i Kunstfag. Aslaug Magdalena arbeider som frilans billedkunstner og deltatt på en rekke
utstillinger i inn– og utland siden 1982. Viser videre til arbeid med objekter, installasjoner,
offentlige utsmykninger, scenografi design, pedagog, kunstformidler, og medlem av en rekke
juryer, innkjøpskomiteer og kunstfaglige utvalg. Hun har hatt flere større utsmykkingsoppdrag bl.a. Formannskapssalen i Tromsø Rådhus og har flere offentlige innkjøpt. Se også hennes hjemmeside: http://aslaugjuliussen.com/

Publikumskommentarer