Tilbake
Foto: Tromsø museum
TMU/ June Åsheim
Foto: Siv Bårdsen/DKS
Foto: Siv Bårdsen/DKS

SAMEKULTUREN - Bestillingstilbud 2. -3. trinn

Bli med inn i samisk eventyrverden og lær om duodji*

I den nye versjonen av dette populære DKS- tilbudet får elevene bli med inn i en samisk eventyrverden. Gjennom teater blir elevene deltakere i en spennende historie om samejenta som var på jakt etter stallos gull.

Etter at eventyropplevelsen er ferdig får elevene en omvisning i utstillingene "Sábmi - en nasjon blir til". Som en fin avslutning ser vi nærmere på samisk håndarbeid - duodji.

Gjennom tægerarbeid og gjenstander av tre, bein og horn, fortelles hvordan samene utnyttet naturressurser. Den bløte duodjien, som klesdrakt i stoff og skinn, kan si mer om hvordan husdyr som sau, geit og rein ikke bare ble brukt som mat, men utnyttet i sin helhet.

Elevene får selv prøve seg på duodji. De får lære seg å lage kunst inspirert av samiske luer som de kan ta med seg hjem som et minne om den spennende dagen på museet.

* Endringer som følge av smittevernhensyn:

  • Tilbudet foregår ute. Elevene må være godt kledd.
  • Tilbudet forkortes med 30 minutter, og varer i 90 minutter
  • Det blir ikke duodji-verksted på museet, men elevene får med seg hver sin materialpakke som de kan lage nøkkelring  av på skolen eller hjemme. Det følger med instruksjoner.Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Tromsø museum universitetsmuseet
  • Produsent: Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer