Tilbake

Universet og livet (Anne Katrine Haugen og Hege Holte Østbye)


I den kulturelle skolesekk prosjektet og forestillingen”Universet og livet” vil vi se på hvordan forskjellige elementer henger sammen med hverandre. Planetene i bane, sol og måne relatert til jorda, livet på jorda og menneskene her. Det gir rom for å skape avstand og nærhet, bevissthet til kreftene rundt oss i universet og mellom oss som mennesker. Vi vil se på det store universelle og det nære mellommenneskelige. Se hva jorda er en del av og gi rom for å sette pris på det nære.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Anne Katrine Haugen og Hege Holte Østbye
  • Idé/opplegg: ”Universet og livet” vil starte med ”The big bang”, elevene er tett sammen og skaper vibrasjoner som til slutt sprer dem ut og de lager baner med planeter og solsystem.Her er det kompakte planeter, vektløshet, raske meteorer, aliens og astronauter.I den neste bolken i forestillingen beveger vi oss ned på jorda, ser på forholdet mellom dag og natt og hva dette gjør med oss fysisk. Når det er etablert jobber vi med mellommenneskelige tema.

Om kunstner / utøver / gruppe

Publikumskommentarer