Tilbake

Aktivitetsglede (Ellen Charlotte Sørheim og Julia Andersen)

Aktivitetsglede er et teater- og sirkusverksted som forteller om de forskjellige aktiviteter og idretter barn og unge holder på med på fritiden. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Ellen Charlotte Sørheim og Julia Andersen
  • Idé/opplegg: På dette verkstedet ønsker vi å involvere elevene i forestillingsprosessen, der elevenes ideer og forslag blir lagt stor vekt på. Rammene rundt verkstedet handler om mange av de forskjellige aktivitetene barn og unge holder på med på fritiden, f.eks ski, fotball, cheerleading, korps + mm. Med hjelp av elevenes kreativitet og de aktivitetene de selv holder på med skal vi på morsomt vis presentere dette på en scene.

Om kunstner / utøver / gruppe

Ellen Charlotte Sørheim, Johannes Eilertsen og Julia Andersen jobber til vanlig som teater - og sirkusinstruktører på KULTA i Tromsdalen. 

Publikumskommentarer