Meld inn forslag til DKS

Lyst til å være en del av Den kulturelle skolesekken neste skoleår?

15. august 2020 åpner DKS-portalen for skoleåret 2021/22.

Profesjonelle utøvere, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken via DKS-portalen (lenke). Et programforslag kan være en ny idé eller en ferdig produsert produksjon som allerede er vist i DKS eller et annet sted.

Representerer du en kunst- eller kulturinstitusjon kan du registrere institusjonen og sende inn forslag på vegne av denne.

Innmeldingsfrist er 1. oktober kl. 2359 for påfølgende skoleår. Fristen gjelder både nye programforslag og reaktivering av tidligere innsendte forslag.

Meld inn forslag: Her kommer du til DKS-portalen.
DKS for utøvere: Mer om søknadsprosessen og behandlingstid.

Har du spørsmål om hvordan du sender inn forslag eller tekniske problemer? Kontakt vår brukerstøtte: 

E-post: support@denkulturelleskolesekken.no

Telefon: + 47 479 74 744

Tips: Sjekk «Ofte stilte spørsmål» først

https://www.denkulturelleskolesekken.no/brukerstotte/