Informasjon til skolene om smittevern 20/21

Følgende tiltak baserer seg på FHIs og Udirs veiledere for smittevern.

Skolene er ansvarlig for elevene i skoletida. Det forventes at lærerne er tilstede og aktivt bidrar til at smitteverntiltak overholdes ved DKS-arrangementer. Dette gjelder både ved små verksteder på skolene, og ved større arrangement på eksterne lokasjoner.

Grunnreglene for smittevern er:

1) Personer med symptomer på luftveisinfeksjoner holder seg hjemme

2) God hånd- og hostehygiene

3) Redusert kontakthyppighet mellom personer

Arrangementer utenfor skolen:

-Sett deg inn i informasjonen om arrangementet, og videreformidle dette til elevene

-Følg vaktenes instruksjoner ved inn og utslipp.

-Overhold plassering i salen, slik at avstand overholdes. Selv om kohorter kan sitte sammen, kan det hende dere må ta hensyn til stedets rutiner. Ha minst 2 meter avstand mellom hver kohort

-Vurder om dere kan gå eller sykle. Om ikke dette er mulig må Udirs retnigslinjer for bruk av kollektivtransport følges. Les mer på vår side om transport.

-Skolen må holde oversikt over deltakende elever for evt. smittesporing

Arrangementer på skolen:

-Ved dialog på forhånd, informer utøvere om skolens rutiner for smittevern

-Avtal med DKS/utøver hvordan dere organiserer rommet for å ivareta avstand

-God håndhygiene for alle ved bruk av teknisk utstyr/hobbymateriell

-En gruppe er en «kohort» og kan benytte samme utstyr når en har god håndhygiene

-Ved karantene av gruppe/klasse/skole, kontakt med DKS umiddelbart

-Skolen holder oversikt over deltakende elever for ev. smittesporing

For mer informasjon om smittevern henviser vi til veiledere fra Udir og FHI