Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken

Tromsø kommune

Om Den kulturelle skolesekken i Tromsø Kommune

Den kulturelle skolesekken (DKS) er et statlig kunst- og kulturprogram for grunnskolen finansiert av statlige spillemidler og en kommunal egenandel. Gjennom dette programmet skal alle grunnskolene få profesjonelle kunst- og kulturopplevelser i form av forestillinger, utstillinger, konserter, kunstnerverksteder, etc.

Oppleve-skape-lære:

DKS Tromsømodellen tilbyr et formidlingsopplegg der barn og unge får oppleve hvordan det er å lykkes gjennom positiv utvikling av egen ferdighet og kompetanse, ved en sterk vekt på at elevene får delta aktivt i å skape selv. Dette arbeidet settes i sammenheng med kunstnerisk opplevelse og rom for refleksjon og læring. Målet er å heve kompetanse på fagfeltet og å vekke nysgjerrighet og kreativ idérikdom som elevene kan nyte godt av i videre arbeid.

Gjennom DKS Tromsømodellen vil vi sikre at elevene:

  • Møter den profesjonelle kunsten og opplever en forestilling eller utstilling
  • Møter den profesjonelle kunstneren og skaper en forestilling eller et kunstobjekt
  • Lærer om kunsten, kulturen, kunstneren, seg selv og seg selv i samspill med andre

Les mer om Tromsømodellen i her.