Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken

Tromsø kommune

Våre samarbeidspartnere

Den kulturelle skolesekken i Tromsø Kommune samarbeider med mange ulike kunst-og kulturaktører i Tromsø, og legger vekt på at byens rike kulturliv skal komme skoleelevene til gode.

Den kulturelle skolesekken i Tromsø Kommune er en del av enheten for Kultur og idrett og består av fagsentre med ansvar for fordypningsområder på sitt kunstfelt, i tillegg til administrajonen.

Fagsentrene er:

 • Filmveksthuset Tvibit (film)
 • KULTA (scenekunst)
 • Kunstskolen (visuell kunst)
 • Tromsø Bibliotek og byarkiv
 • Tromsø Kulturskole (musikk)

Andre samarbeidspartnere er blant andre:

 • Aurora Kino Fokus
 • Gaisi samisk språksenter
 • Hålogaland Teater
 • Nordnorsk Kunstmuseum
 • Norsk Forfattersentrum avd. Nord-Norge
 • Rådstua Teaterhus
 • Perspektivet Museum
 • Polaria
 • Tromsø Internasjonale Filmfestival
 • Tromsø Museum Universitetsmuseet
 • Tromsø Kunstforening
 • Verdensteatret
 • Nordnorsk Symfoniorkester
 • Vitensenteret