Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken

Tromsø kommune

Programinnmelding

Programforslag - Innmelding skoleåret 2018-19 - Frist 1. februar

Om du har et prosjekt du vil presentere for DKS, så kan du levere en prosjektbeskrivelse via vårt online-innmeldingsskjema. Send inn dine forslag innen 1. februar 2018 for skoleåret 2018-19 via linken du finner nederst på denne siden.

 

Vi tar kontakt med de forslag vi vurderer som aktuelle. Programarbeidet vårt for skoleåret 2018-19 vil være ferdigstilt i løpet av mai-18.

Vi anbefaler alle å lese om DKS Tromsømodellen, og hvilken programerklæring vi jobber etter i DKS Tromsø.

I Den kulturelle skolesekken skal profesjonelle kunstnere og utøvere formidle kunst og kultur spesielt rettet mot barn og unge.
Dette stiller krav til gjennomtenkte prosjekter og et program med en kunstnerisk kjerne som tar et ungt publikum på alvor.

Den kulturelle skolesekken er ikke en kommunal tilskuddsordning for søknader om produksjon eller turnéstøtte.
Det vil si at DKS Tromsømodellen har ikke midler til å utvikle prosjekter og dekke prøve- og produksjonskostnader,
men vi kan være behjelpelig med rådgiving og komme med innspill om hvordan prosjektet kan bli best mulig for DKS.

Link til innmeldingsskjema

Tromsø kommune har i likhet med flere andre kommuner og fylker valgt å ikke bruke den nye
Rammeavtale om oppdrag for Den kulturelle skolesekken i sin helhet.

Vi kommer for skoleåret 18/19 til å følge de anbefalingene som blir gitt av KS mht. honorarenes størrelse.

I den foreløpige anbefalingen vil den nye satsen for lønnsmottakere være kr 3.035,- mens den for oppdragstakere vil være kr 3.899,-.

Andre utgifter dekkes etter avtale med DKS.

For ensembler og institusjoner gjøres egne avtaler om honorering og dekning av utgifter.