Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken

Tromsø kommune

Tromsømodellen - faste tilbud

Tromsø kommune var en foregangskommune når det gjaldt igangsetting av Den kulturelle skolesekken. I 2001 startet kommunen sammen med en rekke av byens kunst- og kulturinstitusjoner et pilotprosjekt for å gi elever i Tromsøskolen en mulighet til å delta i byens kulturliv.

Stammen i Tromsømodellen er fem fordypningsprogrammer i musikk, film, litteratur, visuell kunst og scenekunst. Fordypningsprogrammene er på faste trinn hvert år og sikrer at alle elever møtet profesjonelle utøvere innenfor hvert av kunstfeltene gjennom grunnskolen.

Fordypningsprogrammene er tuftet på Tromsømodellens filosofi om at opplevelser, skaping og læring skal stå i fokus.


Med oppleve-skape-lære forstår vi

- Møte den profesjonelle kunsten og oppleve en forestilling eller utstilling
- Møte den profesjonelle kunstneren og skape en forestilling eller kunstobjekt
- Lære om kunsten, kulturen, kunstneren, seg selv og seg selv i samspill med andre

Fordypningsprogrammet er fordelt som følgende:

2. trinn:

Fordypningsprogram i litteratur, «Lek og lær med ord og litteratur»

Ansvarlig fagsenter: Tromsø bibliotek og byarkiv

 • Bokprat på biblioteket med relevant litteratur for aldersgruppen
 • Leseknappen - diplom og pin ved 10 leste tekster
 • Lage egen eventyrbok sammen med forteller - eller et møte med forfatter/ aktiv utøver med et aldersrelevant innhold og aktiviserende for elevene
 • Målsetning: Å inspirere elevene til å lese, lage historier og finne glede i litteraturen, uansett leseferdigheter

4. trinn:

Fordypningsprogram i scenekunst

Ansvarlig fagsenter: Kulta

 • Skapende verksteder i teater, sirkus, dans, scenografi eller annet relatert fagområde
 • Se en profesjonell scenekunstforestilling
 • Målsetning:Elevene skal sammen med profesjonell scenekunstutøver lage en forestilling. Gjennom de ulike scenekunstverkstedene får elevene utfordret både balanse, styrke, kondisjon, konsentrasjon, samarbeidsevner og kreativ tenkning på en og samme tid. De lærer om prosessen bak det å lage ei forestilling, å jobbe sammen med et felles mål og de blir ofte kjent med nye sider ved seg selv og klassekameratene.

6. trinn:

Fordypningsprogrammet i musikk

Ansvarlig fagsenter: Tromsø kulturskole

 • Lage egne musikkproduksjoner: Verksteder som går fra én til tre dager, avhenging av omfanget og antall musikere. Skal resultere i en konsert eller fremføring på annet vis.
 • Være med på en profesjonell konsert
 • Målsetning: Elevene får et grunnlag for å kunne oppleve, reflektere over, forstå og ta del i musikalske uttrykk. Den skapende delen av programmet er med på å utvikle kreativitet og skapende evner slik at elevene blir i stand til å skape musikalske uttrykk ut fra egne forutsetninger.

7. trinn:

Fordypningsprogrammet i visuell kunst

Ansvarlig fagsenter: Kunstskolen

 • Verksteder med visuell kunst: halv- eller heldagsverksteder basert på eget kunstnerskap
 • Få omvisning i en profesjonell kunstutstilling
 • Målsetning: Elevene skal jobbe sammen med en kunstner og få en innføring i dennes fagområde og kunstnerskap. Elevene skal blant annet lærer om form, farge, lys og skygge, komposisjon, perspektiv, materialvalg og håndverksteknikker. De jobber ofte selvstendig med egne verk, som også kan stilles ut sammen med resten av trinnets sine verk. Gjennom eget arbeid oppfordres de til å jobbe konsentrert over lenger tid med egen design og uttrykk.

8. trinn:

Fordypningsprogrammet i litteratur

Ansvarlig fagsenter: Tromsø bibliotek og byarkiv

 • Bokprat på biblioteket hvor elevene blir presentert for litteratur relevant for aldersgruppen
 • Llitteraturvandring i Cora Sandels fotspor i regi av Perspektivet museum og i samarbeid med Nordnorsk kunstmuseum
 • Skriveverksted med forfattere eller fortellere. Hel- eller halvdagsverksteder basert på eget forfatterskap
 • Målsetning: Å gi elevene nyttige og kreative verktøy til egen lesing og skriving, både gjennom presentasjon av samtidslitteratur, en historisk lokal forfatter og et kreativt skriveverksted.

9. trinn:

Fordypningsprogrammet i film: Se, lær og lag!

Ansvarlig fagsenter: Filmveksthuset Tvibit

 • Foredrag med profesjonell filmskaper
 • Se film på kinoen
 • Lage egen kortfilm: Heldagsverksted hvor elevene lager sin egen kortfilm i grupper
 • Målsetning: Elevene får gleden av å være filmskapere, og de lærer det tekniske bak det å lage en film: idé, manus, fotografi, klipp og lyd. Og i tillegg til læringen i selve prosessen med å lage filmen  blir de utfordret på sine samarbeidsevner og til å jobbe konstruktivt og effektivt sammen i grupper på 7-8. Gjennom møte med en profesjonell filmskaper får de innblikk i dennes arbeid.

 

TIlbud utenom fordypningsprogrammet

I tillegg til de faste tilbudene i Tromsømodellen samarbeider vi med institusjoner og frilansere både lokalt, regionalt og nasjonalt om programmet og innholdet som blir presentert i skolesekken.

Tilbud som ikke er innrettet mot Tromsømodellens faste program er i mindre grad knyttet til et bestemt trinn, og mange av dem er bestillingstilbud - det vil si at skolene selv melder seg på. Dette muliggjør at også aktører som ikke har kapasitet til å ta i mot et helt trinn kan bidra i DKS. Disse tilbudene omfavner alle sjangrene innenfor DKS, og varierer fra relativt omfattende dagstilbud til skolekinobesøk, via verksteder til mer opplevelsesbasert kulturuttrykk.