Tromsø kommune

Postadresse: Kultur og idrett,

Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø

Telefon: 77 79 05 75 Kontakt: DKS Tromsø

Utvid
Tilbake

TROMSØ INTERNASJONALE FILMFESTIVAL 2015

Tromsø Internasjonale Filmfestival

En tradisjon som hvert år introduserer Tromsø
Internasjonale Filmfestival for et internasjonalt
publikum!

Vi har tidligere vist festivalen åpningsfilm for
Voksenopplæringa, og det har alltid vist seg at møte mellom dette publikummet og filmskaperen har gitt svært interessante samtaler i etterkant av filmvisningene.

TIFF vil tilby TIFF Ung valget mellom to filmer under vår festival i januar 2016: En spillefilm og en
dokumentarfilm.

Filmene som vil bli valgt ut vil ta for seg aktuelle problemstillinger som kan knyttes opp mot undervisningen i flere fag.

Filmene som blir valgt ut skal være aktuelle og
ferske, og derfor er det i skrivende stund for tidlig å si hvilke filmer det blir. TIFF har imidlertid god
tradisjon for å velge ut gode filmer som skaper
debatt og diskusjon. 

Om utøvere og produsenter

Arrangert av:
Tromsø kommune
I samarbeid med:

Tromsø Internasjonale Filmfestival

Produsent:

Tromsø Internasjonale Filmfestival


Utøverkontakter

Kontaktperson utøver/medvirkende:

DKS Tromsø Kommune:

Nasra A. Omar og Torbjørn Ingvaldsen
E-post: dks@tromso.kommune.no
Tlf: 77 79 05 75


Medvirkende

Elevorientering / elevoppgaver

Muntlig forberedelse

Multimedia og ressurser

Bilder

Tromsø Internasjonale Filmfestival

Film
8. trinn - voksne

Praktisk informasjon

Programlengde:
Film + spørsmål og svar
Maks publikumsantall:
250
Arena / rom:
Aurora Kino Fokus
Merknad:

Dette tilbudet gis til Innføringsklassen på Tromstun og Voksenopplæringa i Tromsø kommune.

Arrangører

Arrangert av:
Tromsø kommune
I samarbeid med:

Tromsø Internasjonale Filmfestival

Produsent:

Tromsø Internasjonale Filmfestival

Les mer

Medvirkende

Tilbake

TROMSØ INTERNASJONALE FILMFESTIVAL 2015

Tromsø Internasjonale Filmfestival

En tradisjon som hvert år introduserer Tromsø
Internasjonale Filmfestival for et internasjonalt
publikum!

Vi har tidligere vist festivalen åpningsfilm for
Voksenopplæringa, og det har alltid vist seg at møte mellom dette publikummet og filmskaperen har gitt svært interessante samtaler i etterkant av filmvisningene.

TIFF vil tilby TIFF Ung valget mellom to filmer under vår festival i januar 2016: En spillefilm og en
dokumentarfilm.

Filmene som vil bli valgt ut vil ta for seg aktuelle problemstillinger som kan knyttes opp mot undervisningen i flere fag.

Filmene som blir valgt ut skal være aktuelle og
ferske, og derfor er det i skrivende stund for tidlig å si hvilke filmer det blir. TIFF har imidlertid god
tradisjon for å velge ut gode filmer som skaper
debatt og diskusjon. 

Rullebrett 2.0 debug

Site: (1506 tromso) Tromsø kommune

Kommune: Tromsø kommune

Language: nb