Tromsø kommune
Postadresse: Kultur og idrett,
Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø
Kontaktperson:Nina Mathisen, 77791642, 77790575, nina.mathisen@tromso.kommune.no
Matematikk i kunsten - Bestillingstilbud 8. trinn
Produksjonsliste
Program

Matematikk i kunsten - Bestillingstilbud 8. trinn

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Dette er et heldagsverksted hvor vi ser på sammenhengen mellom matematikk og kunst, en samarbeidsproduksjon mellom Nordnorsk vitensenter og Nordnorsk kunstmuseum.

Dere visste det kanskje ikke, men gjennom alle kunsthistoriske epoker så har matematikken hatt en sentral rolle.

Dagen begynner med omvisning for hele gruppen i Kunstmuseets utstilling. Omvisningen gis av museets egen formidler. I møte med fire ulike bilder ser elevene at selv om uttrykket er veldig forskjellig, bruker kunstnere i ulike epoker likevel noen av de samme virkemidlene.(Det gylden snitt). Vi har valgt ut bilder av sentrale kunstnere fra nasjonalromantikken, realismen, modernismen og neo realismen.

Etter omvisningen deles elevene i to grupper for å arbeide videre i verksted.

Gruppe 1: Vi laster inn fotografier av bildene i matematikkprogrammet GeoGebra og analyserer disse i forhold til bruk av det gylne snitt og forsvinningspunkt. Vi bruker farget papir og ser på sammenhengen mellom det gylne snitt og Fibonacci tallrekken.

Gruppe 2: I møte med en utøvende kunstner vil elevene gis mulighet til å arbeide med komposisjon og bruken av det gylne snitt i eget kunstutrykk. Etter halve tiden bytter gruppene, på den måten får alle elevene gjennomført begge verkstedene.

Intensjonen med prosjektet er å vise at det er et bindeledd mellom matematikk og visuell kunst, og å vise elevene at man i kunstens verden benytter seg av kjente matematiske størrelser, som det gylne snitt.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Nordnorsk kunsmuseum og Nordnorsk Vitensenter
  • Idé/opplegg: Nordnorsk kunsmuseum og Nordnorsk Vitensenter

Multimedia og vedlegg

Bilder

Det gylne snitt hos Anna-Eva Bergmann
Foto: Nordnorsk kunstmuseum
Sverre Koren Bjertnæs
Foto: Nordnorsk kunstmuseum
Visuell kunst
Trinn: 8 - 8
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
DKS Tromsø kommuneTorbjørn Ingvaldsen og Nina MathisenE-post: dks@tromso.kommune.noTel: 777 90575
Programlengde
Kl. 9 - 14
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
På Nordnorsk kunstmuseum
Er workshop
Ja
Arrangører
Arrangert av:
Tromsø kommune