Tromsø kommune
Postadresse: Kultur og idrett,
Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø
Kontaktperson:Nina Mathisen, 90075317, nina.mathisen@tromso.kommune.no, Torbjørn Ingvaldsen, 900 75317 (Kontor Rådhuset), torbjorn.ingvaldsen@tromso.kommune.no (Leder Den Kulturelle Skolesekkene i Tromsø)
Lærerkurs - Hva er lyd
Produksjonsliste
Program

Lærerkurs - Hva er lyd

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

I forbindelse med DKS forestillingen Hva er Lyd? 20. september 2019 har vi gleden av å invitere dere til lærerkurs i 3. september.

Det er fint om både musikklærer og naturfagslærer kan delta sammen på kurset.

Sted: Nordnorsk Vitensenter, Astrolaben

Tid:   12:30-15:30

Målet for kurset:

  • Faglig påfyll og håndgripelige eksperiment som enkelt forklarer fenomenet lyd.
  • Gjennomgang av ulike forsøk som lærerne skal gjennomføre i egen klasse før konserten.

Før elevene kommer på forestillingen Hva er Lyd? vil vi at de skal ha noe forkunnskap. Vi ønsker at dere gjennomfører en økt i klassen eller på skolen der dere tar for dere noen grunnbegrep. Dette kan gjerne organiseres som en verkstedløype med 3 poster. På hver post er det ulike eksperiment og utforskende oppgaver som beskriver fenomenet lyd. Det hele skal la seg gjennomføre i løpet av 45 minutter. Utstyret til opplegget er i hovedsak ting dere lett finner på skolen, men det vil bli mulighet til å låne utstyrsklasser fra Vitensenteret. På lærerkurset vil vi gå gjennom opplegget og det faglige innholdet for hver post. I tillegg vil vi gå litt dypere inn i fysikken og gjennomgå noen flere eksperiment som kan være relevante å bruke i skolen når vi arbeidere med fenomenet lyd.

Vi gleder oss til et praktisk og lekende møte rundt temaet lyd.

Velkommen til kurs!

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Arktisk Filharmoni og Nordnorsk vitensenter

Multimedia og vedlegg

Bilder

Hva er lyd
Musikk, Kunstarter i samspill
Trinn: 6 - 6
Praktisk informasjon
Arrangører
Arrangert av:
Tromsø kommune