Tromsø kommune
Postadresse: Kultur og idrett,
Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø
Kontaktperson:Nina Mathisen, 77791642, 77790575, nina.mathisen@tromso.kommune.no
Selv(v)sagt e det sel!
Produksjonsliste
Program

Selv(v)sagt e det sel!

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Bli kjent med fangstbyen Tromsø!


Tromsø bærer navnet ”Porten til Ishavet” og byens historiske identitet er i stor grad knyttet til Ishavets produkter. Polaria, TMU, Sadio Nor Teater og Den kulturelle skolesekken inviterer til spennende opplevelser og læring rundt temaet ”Tromsø som fangstby.” Dette aktivitetsbaserte formidlingstilbudet er et tverrfaglig undervisningsopplegg som er forankret i læreplanverket (K06) i både samfunnsfag, naturfag, kunst og håndverk og mat og helse.

Lærerveiledning

Lærerveiledning
Last ned:

Læreplanmål

Tilbudet kan være med på å oppfylle følgende kompetansemål etter 4. årstrinn ihht.  læreplan i samfunnsfag, kunst og håndverk

Samfunnsfag:

 • formulere spørsmål om samfunnsfaglege tema, reflektere og delta i fagsamtalar om dei
 • skape og illustrere forteljingar om menneske som lever under ulike vilkår, og samanlikne levekår
 • kjenne att historiske spor i eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke
 • setje namn på og plassere landa i Norden, verdshava og verdsdelane og finne geografiske nemningar på kart

Naturfag

 • fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger
 • undersøke biologisk nedbryting og beskrive et kretsløp i naturen
 • praktisere kildesortering og diskutere hvorfor kildesortering er viktig
 • beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen
 • beskrive konstruksjoner og diskutere hvorfor noen konstruksjoner er mer stabile og tåler større belastning enn andre

Kunst og håndverk

 • bruke enkle, hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Tromsø kommune
 • Kunstnere/grupper: Polaria, TMU og Sadio Nor Teater
 • Produsent: Polaria, Tromsø Museum Universitetsmuseet, Sadio Nor Teater & DKS
 • I samarbeid med: Polaria, Tromsø Museum Universitetsmuseet & Sadio Nor Teater
 • Idé/opplegg: Programmet består av fire stasjoner knyttet opp til blant annet sel som tema:

  • Ishavsskuta - et historisk tilbakeblikk: Dramatisering av fangstlivet om bord på selfangstskuta ”Polstjerna”
  • Klasserommet – et innblikk i fangstbyen Tromsø: Lære om fangstkultur i nord og bruken av sel til mat og klær.
  • Levende sel – et besøk i selbassenget: Møt storkobbene våre og lær om ulike selarter
  • Selskinn som kunstmateriale: Bruke selskinn til å lage eget produkt.Det er utarbeidet egen lærerveiledning til opplegget som vil bli lagt ut her under "Ressurser", og vi anbefaler skolene å ta i bruk denne. En papirutgave av lærerveiledningen er også sendt til skolene. Dersom dere ønsker sangen som det refereres til i heftet, tar dere kontakt med dks@tromso.kommune.no, så kan vi sende den til skolen.

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

 • Polaria, TMU og Sadio Nor Teater
 • Polaria Opplevelsessenter
 • Tromsø Museum Universitetsmuseet
 • Sadio Nor Teater

Multimedia og vedlegg

Bilder

Elever på "Polstjerna" sammen med skuespiller Klaus Løkholm
Foto: Ingun A. Mæhlum
Dramatisering på "Polstjerna" med skuespiller Nina Rosenlund
Foto: Ingun A. Mæhlum
Kulturarv
Trinn: 3 - 3
Tilbudet kan være med på å oppfylle følgende kompetansemål etter 4. årstrinn ihht.  læreplan i samfunnsfag, kunst og håndverk
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
DKS Tromsø KommuneNasra Omar & Torbjørn Ingvaldsen
E-post: dks@tromso.kommune.no 
Programlengde
90 minutter
Maks publikumsantall
60
Arena / rom
Polaria
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Tromsø kommune
Produsent:
Polaria, Tromsø Museum Universitetsmuseet, Sadio Nor Teater & DKS
Medvirkende
 • Polaria Opplevelsessenter
 • Tromsø Museum Universitetsmuseet
 • Sadio Nor Teater