Tromsø kommune
Postadresse: Kultur og idrett,
Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø
Kontaktperson:Nina Mathisen, 90075317, nina.mathisen@tromso.kommune.no, Torbjørn Ingvaldsen, 900 75317 (Kontor Rådhuset), torbjorn.ingvaldsen@tromso.kommune.no (Leder Den Kulturelle Skolesekkene i Tromsø)
STEINALDER i NORD - Bestillingstilbud 3. trinn
Produksjonsliste
Program

STEINALDER i NORD - Bestillingstilbud 3. trinn

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Nord-Norge ble tidlig bebodd - de eldste spor av mennesker i Norge er funnet i Finnmark og de eldste spor av hustufter i Norge er funnet på Træna i Nordland. Formidlinga er knytta til forhistoria til Nord-Norge og spesielt til Tromsø-området.

Bli kjent med steinalderen i Nord-Norge gjennom aktivitetstema med bruk av arkeologikassa ute, flint som redskap, bueskyting som jaktmetode og helleristning. De fleste aktivitetene ute.

Elevene får være med på en utgravning i arkeologikassen, og må forske på hva gjenstandene vi finner kan være. De vil få prøve seg på ulike typer steinalderteknologi. Likeså vil de bli kjent med helleristninger og jakt– og fangstmetoder. I utstillingen vil de få se gjenstander fra steinalderen.

Elevene får prøve seg på ulike aktiviteter knyttet til tidsperioden: bueskyting, bruk av flintkniv, avtegning av helleristninger.


Tilbudet kan være med på å oppfylle følgende kompetansemål etter 4. årstrinn ihht. følgende læreplaner:

I samfunnsfag:

  • presentere historiske emne ved hjelp av skrift, teikningar, bilete, film, modellar og digitale verktøy
  • skape forteljingar om menneske i fortida og snakke om skilnader og likskapar før og no
  • utforske kjelder og bruke dei til å lage etterlikningar av gjenstandar frå fortida
  • kjenne att historiske spor i sitt eige lokalmiljø og undersøkje lokale samlingar og minnesmerke
  • beskrive korleis steinalderfolk levde som jegerar og samlarar, ved å fantasere rundt dei første menneska som kom til landet vårt etter istida

I kunst og håndverk:

  • undersøke, visualisere og presentere hvordan enkle bruksgjenstander har fått sin form, fra idé til ferdig produkt
  • bruke elementer fra helleristninger til antikken som utgangspunkt for eget skapende arbeid

Lærerveiledning

Forarbeid i klassen

Vedlagt studieark kan brukes til forarbeid med klassen før besøket.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Produsent: Tromsø Museum - Universitetsmuseet

Multimedia og vedlegg

Bilder

Skavberget
Foto: TMU
Steinalderutgraving
Foto: TMU
Steinalder i Nord
Foto: TMU
Arkeologer
Foto: TMU
Kulturarv
Trinn: 3 - 3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
DKS Tromsø Kommune:Nina Mathisen & Torbjørn Ingvaldsen
E-post: dks@tromso.kommune.no
Tlf: 900 75317
Programlengde
2 timer
Maks publikumsantall
25
Arena / rom
Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Merknad
Dette er et bestillingstilbud. Meld din klasses interesse for å
delta på epost til dks@tromso.kommune.noSe turnékalenderen til høyre på siden for å se ledige tidspunkter. DKS dekker transport via rutebuss. Dersom dere må leie buss må dette avklares med DKS på forhånd. 
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Tromsø kommune
Produsent:
Tromsø Museum - Universitetsmuseet