Tromsø kommune
Postadresse: Kultur og idrett,
Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø
Kontaktperson:Nina Mathisen, 90075317, nina.mathisen@tromso.kommune.no, Torbjørn Ingvaldsen, 900 75317 (Kontor Rådhuset), torbjorn.ingvaldsen@tromso.kommune.no (Leder Den Kulturelle Skolesekkene i Tromsø)
MITT EGET GLASS
Produksjonsliste
Program

MITT EGET GLASS

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

I løpet av dagen får elevene bli kjent med Glass i flere ulike sammenhenger, kaldt for gravering, knust for fusing/mosaikk, varmt for blåsing. Vi deler elevene inn på tre ulike stasjoner og igjennom dagen skal alle sammen få prøve å jobbe med glass i ulike settinger. Målet er at forståelsen for materialet og håndverket skal øke gjennom dagen de deler med oss på Blåst. Gjennom å jobbe med tegning og skrift, får elevene nærme seg håndverket glassblåsing. De skal blåse sitt helt unike glass med fargevalg og være delaktig i blåseprosessen. I tillegg jobber vi med graverings som dekorasjon på kaldt glass. Vi lar også alle få jobbe med fusing: smelting av knust glass, en helt annerledes teknikk, som åpner for et annerledes uttrykk enn glassblåsing og gravering. På dette DKS verkstedet vil elevene få spennende innblikk i et gammelt håndverk. Gruppen deles i tre og fordeles på tre ulike stasjoner, fusing, gravering og blåsing, som elevene roterer mellom. I tillegg har vi en «base hvor vi samles og tegner og går igjennom i felleskap med fokus på sikkerhet og de ulike teknikkene vi skal jobbe med. Etter gjennomført workshop lager vi en punktutstilling på galleriet vårt på Blåst Nordens Paris og viser fram elevarbeidene på vår Facebook-side før skolene får hente kunstverkene!

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Glasshytta Blåst v/ Silja Skoglund
  • I samarbeid med: Glasshytta Blåst, Den kulturelle skolesekken, Kunstskolen, avd. for visuell kunst ved Kulturskolen i Tromsø kommune
  • Idé/opplegg: Silja Skoglund/Glasshytta Blåst

Om kunstner / utøver / gruppe

Silja Skoglund er eier og driver av Blåst. Har jobbet med glass siden 1994. Har et glødende engasjement for faget og er opptatt av den energien unge elever har i møtet med glasset. Med på Workshopen er ansatte som har lang erfaring med materialet, og erfaring fra tidligere DKS-workshoper.


Medvirkende

  • Glasshytta Blåst v/ Silja Skoglund
  • Blåst AS, Silja Skoglund (Kunstner)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Glasshytta Blåst 1.JPG
Foto: Glasshytta Blåst
Glasshytta 2.JPG
Foto: Glasshytta Blåst
Glasshytta 3.JPG
Foto: Glasshytta Blåst
Visuell kunst / Kunsthåndverk
Trinn: 7 - 7
Turnéplan: MITT EGET GLASS
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
DKS oordinator for fagprogrammet for visuell kunst: Britt Halvorsen. Tlf. 912 47 649.E-post: britt.hennie.halvorsen@tromso.kommune.no
Kontaktperson utøver
Silja Skoglund, Blåst as. Tlf. 77 68 34 60.E-post: glasshytta@blaast.no
Programlengde
5 timer, 09.00-14.00
Arena / rom
Glasshytta Blåst, Mack kvartalet
Er workshop
Ja
Merknad
Blåst kontakter skolen før verkstedet gjennomføres og informerer
Info. møtet om DKS verkstedene for skoler i høstsemesteret torsdag 7.september og for skoler i vårsemesteret torsdag 16.november. Møtet er fra 15.00-16.00. Møtet finner sted på Kunstskolen (Kysten), Strandveien 95 (Kysten).
Arrangører
Arrangert av:
Tromsø kommune
Medvirkende
  • Blåst AS, Silja Skoglund (Kunstner)