Tromsø kommune
Postadresse: Kultur og idrett,
Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø
Kontaktperson:Nina Mathisen, 90075317, nina.mathisen@tromso.kommune.no, Torbjørn Ingvaldsen, 900 75317 (Kontor Rådhuset), torbjorn.ingvaldsen@tromso.kommune.no (Leder Den Kulturelle Skolesekkene i Tromsø)
IN COD WE TRUST
Produksjonsliste
Program

IN COD WE TRUST

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Folk i Nord-Norge har til alle tider vært nødt til å stole på livet i havet. In Cod We trust handler om nordnorsk kystliv på slutten av 1800-tallet, da torskens vandring skapte feber og forventning, og virket inn på hele livsformen. Forberedelsene var mange og omfattende for å fylle Lofotkista. Sesongfisket tømte hjem og bygd for arbeidsføre mannfolk, og kvinnene stod igjen med ei tung bør av ansvar på gården. Både barna og de eldre måtte bidra med sin arbeidskraft.

Formidlingstilbudet består av to deler. Gjennom omvisning og samtale i utstillingen In Cod We Trust (https://www.perspektivet.no/utstillinger/in-cod-we-trust/ ) får elevene lære om både fisket på Lofoten, forberedelsene og livet hjemme på gården.

I del to tar vi utgangspunkt i kulturhistoriske foto fra utstillingen og lager fotokollasj. Teknikken utfordrer både fantasien og kreativiteten. Sammen med kunstner André Enger Aas og formidler Camilla Erenius får elevene leke med kontraster i tematikk og bildekomposisjon; materialer, farger, valører, forgrunn, mellomgrunn, bakgrunn og geometriske former. Elevene ender opp med et bilde de har komponert selv, som de får med hjem.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Perspektivet museum

Om kunstner / utøver / gruppe


Medvirkende

  • Perspektivet museum
  • Perspektivet museum

Multimedia og vedlegg

Bilder

ICWT 2016.jpg
Foto: Mari Hildung/PEM
In Cod We Trust
Foto: Mari Hildung, PEM
Bildecollage
Foto: PEM
Kulturarv
Trinn: 5 - 5
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
DKS Tromsø kommuneTorbjørn Ingvaldsen og Nina Mathisen 
E-post: dks@tromso.kommune.no
Tlf: 77 79 05 75
Programlengde
2,5 timer
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Naustene i fjæra i Folkeparken
Lenker
Vedlegg
Arrangører
Arrangert av:
Tromsø kommune
Medvirkende
  • Perspektivet museum