Tromsø kommune
Postadresse: Kultur og idrett,
Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø
Kontaktperson:Nina Mathisen, 90075317, nina.mathisen@tromso.kommune.no, Torbjørn Ingvaldsen, 900 75317 (Kontor Rådhuset), torbjorn.ingvaldsen@tromso.kommune.no (Leder Den Kulturelle Skolesekkene i Tromsø)
NOSO og Pacho Flores
Produksjonsliste
Program

NOSO og Pacho Flores

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

«En fantastisk trompetist og et orkester som stråler. (...) Med et så markert soloinstrument der virtuosen får slippe løs i full bredde, blir hakasleppet er et faktum. Nå er man helt sikker på at ´det går ikke an å spille sånn´», skrev Jørgen Mathisen etter konserten.

Denne gangen får vi høre Haydns trompetkonserter før pausen, et verk NOSO spilte inn med Flores på prestisjetunge Deutsche Grammofon våren 2018, og som de skal til selveste Concertgebouw i Amsterdam og spille søndag 11. november.

Etter pausen får vi høre utdrag fra Tsjajkovskijs 4. symfoni – også et verk NOSO Symfoniorkester har spilt inn på plate, og som de presenterte for det japanske publikum under  turnéen i Solens rike i oktober 2017.

Lærerveiledning

Bruk i skolen

Pacho Flores er fra Venezuela - et land som har opplevd store omveltninger de siste årene - hva med å bruke konserten aktivt inn i


Samfunnsfag - historie:

  • Drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet...
  • Drøfte viktige omveltingar i samfunnet i nyare tid, og reflektere over korleis dagens samfunn opnar for nye omveltingar

Samfunnsfag - geografi:

  • Utforske, beskrive og forklare natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet
  • Undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda og drøfte premissar for berekraftig utvikling
  • Undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt
  • Samanlikne storleik, struktur og vekst i befolkningar og analysere befolkningsutvikling, urbanisering og flytting i nyare tid
  • Kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Nordnorsk opera og symfoniorkester

Multimedia og vedlegg

Bilder

Pacho2.jpg
NOSO
NOSO Pacho Flores Foto Yngve Olsen Sæbbe.jpg
Musikk
Trinn: 8 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN TROMSØ
Kultuvrralaš skuvlalávka Romsa
Torbjørn Lunde Ingvaldsen og Nina Mathisen
Tlf: 900 75 317
dks@tromso.kommune.no
www.dkstromso.no

Programlengde
45 min
Arena / rom
Kulturhuset
Arrangører
Arrangert av:
Tromsø kommune