Tromsø kommune
Postadresse: Kultur og idrett,
Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø
Kontaktperson:Nina Mathisen, 77791642, 77790575, nina.mathisen@tromso.kommune.no
X2068
Produksjonsliste
Program

X2068

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Gjennom å forestille seg mulige historier om en jente, kalt X, som blir født i år 2045 (og er 23 år i år 2068) skal elevene utforske problemstillinger knyttet til miljø og klimaendringer i de arktiske områdene. Elevene bruker bildemanus og hånddukker til å leke, lage og fremføre rollespill om jenta, med eksempler og veiledning fra verkstedlederne. Forskningsbaserte fakta, som er tilpasset alderstrinnet, blir brukt som grunnlag for problemstillingene og mulige løsninger. Et av målene er å skape diskusjon om hvordan våre valg i dag kan påvirke våre egne og andres liv, både de som lever nå og de som blir født senere.  Jenta X er kanskje et av elevenes egne barn eller barnebarn.

Elevenes bidrag inngår i et større sjangeroverskridende kunsteksperiment, X2068, som inviterer forskere, kunstnere og barn til å forestille seg framtiden gjennom å skape historier om jenta født i 2045, som vi kaller X. Deltagerne blir knyttet sammen gjennom en nettplattform som ikke bare er en kommunikasjonsplattform, men et levende kreativt laboratorium. Det skal arrangeres verksteder og kunstutstillinger kontinuerlig, og etter hvert skal det også utvikles dokumentarfilmer.

I X2068 er prosessen en del av produktet. Ved å invitere elevene til å være en del av denne prosessen ønsker vi å øke deres forestillingsevne for hva som er mulig og gi de muligheten til å være en del av et større kunstprosjekt som går over flere sjangre og flere år. Hver elev legger til noe fra deres egen fantasi og forestillingsevne i en kollektiv prosess som speiler en virkelighet hvor vi alle gir et lite bidrag til framtiden, men hvor ingen kan kontrollere utfallet.

Trailer til X2068 DKS: https://vimeo.com/201246413 , passord: Trailer102017  


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune

Om kunstner / utøver / gruppe

Ice-9 er et nytt selskap basert i Tromsø, grunnlagt av Christine Cynn og Valentin Manz i august 2014. Ice-9 fokuserer på tverrfaglig transmedia ‘(visuell kunst og digital online kunst), deltagende kreative prosesser, kreative dokumentarer, eksperimentell fiksjon og kunst. Ice-9 sikter på å involvere utdanningssektoren, sammen med forsknings- og kulturinstitusjoner (inkluderer museer, gallerier osv.).

Hovedaktørene som skal lede DKS-programmet er Valentin Manz og Anneli Stiberg, men prosjektleder og daglig leder i Ice-9 Christine Cynn vil være stedfortreder ved behov.

Multimedia og vedlegg

Bilder

What gives x hope.jpg
Fremtiden.jpg
Workshop.jpg
Visuell kunst, Kunstarter i samspill
Trinn: 6 - 7
Turnéplan: X2068 - vår 2018
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
DKS Tromsø 
Torbjørn Ingvaldsen og Nina Mathisen
E-post: dks@tromso.kommune.no
​​​​​​​Tel: 777 90 575 
Programlengde
90-200 minutter, etter ønske
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
På skolen
Arrangører
Arrangert av:
Tromsø kommune