Tromsø kommune
Postadresse: Kultur og idrett,
Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø
Kontaktperson:Nina Mathisen, 77791642, 77790575, nina.mathisen@tromso.kommune.no
"Vi bygger by!" -arkitekturverksted
Produksjonsliste
Program

"Vi bygger by!" -arkitekturverksted

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Hvordan bygger vi en by? Hvordan skal byen se ut? Hva gjør egentlig en arkitekt?

I arkitekturverkstedet; Vi bygger by! får elevene prøve seg som byplanleggere og arkitekter. Gjennom modellbygging i skala lærer elevene mer om hva en arkitekt gjør og tenker, hvordan byen henger sammen og hvordan de som planlegger byen må tenke for at ting skal skape en helhet.

Arkitektur er blant kunstarten med størst innvirking på samfunnet. En forståelse av hva arkitektur er og hvordan omgivelsene våre formes er viktig. Byplanlegging har direkte konsekvenser for både barn og voksne, og er en viktig del av arkitektur og politikk.

I løpet av kurset deles elevene opp i mindre grupper som samarbeider om å lage hver sin del av byen. Noen skal lage boliger, noen viktige samfunnsfunksjoner som brannstasjon, skole og politistasjon. Elevene lærer om skala, hvordan bygg i byen må forholde seg til helheten og oppfordres til å tenke på hvilke kvaliteter en god by skal ha. Gjennom dagen snakker vi om hva en god by trenger av bla.a transport, grøntområder, bygninger, offentlige tilbud mm. Hver gruppe lager en viktig del av byen, til slutt settes alle bitene sammen til en helhet. De tre byene som er resultat av tre dager, skaper et interresant sammenligningsgrunnlag og vi ser hvordan en by kan inneholde de samme elementene, men grunnet ulike arkitekter og planleggere, blir den aldri lik en annen. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Heidi Marja Komonen
  • I samarbeid med: Heidi R. Komonen, NODA, Den kulturelle skolesekken, Kunstskolen, avd. for visuell kunst ved Kulturskolen i Tromsø kommune
  • Idé/opplegg: Michele Renee Widerøe, NODA

Om kunstner / utøver / gruppe

Heidi Komonen er utdannet landskapsarkitekt med en bachelor fra RMIT i Australia, deretter en master ved AHO-Tromsø. Som landskapsarkitekt former man uterommet i byen, altså alt som er rundt bygningene som bygges. Bygg og uteareal henger sammen, og for å skape en god by er det alltid viktig med nær kommunikasjon mellom arkitekt og landskapsarkitekt.

Hennes visjon er at en god by skal romme og glede alle menneskene som bor der. Man må derfor ta hensyn til flere plan når man planlegger, alt fra private eiendommer med hus og hage, til større offentlige rom som skal formidle alt fra kunst og kultur til politiske debatter.

Kreativ utfoldelse er viktig fordi vi gjennom denne typen handling kan uttrykke våre meninger og personligheter, bruke våre evner på en positiv måte, lære nye ting om oss selv og andre, og ikke minst; skape!

Multimedia og vedlegg

Bilder

C:\Users\brihha\Desktop\DKS 2017-18\Bilder til KSYS\Vi bygger by/ NODA
Foto: fotograf Asbjørn Hammervik Flø
Visuell kunst / Arkitektur
Trinn: 7 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Britt Hennie Halvorsen, DKS koordinator for visuell kunst, tlf. 77 79 16 20.E-post: britt.hennie.halvorsen@tromso.kommune.no
Kontaktperson utøver
Heidi R. Komonen, tlf: . 926 20 401
E-post: heidi_marja@hotmail.com
Programlengde
5 timer (09.00-14.00)
Arena / rom
På skolen
Er workshop
Ja
Arrangører
Arrangert av:
Tromsø kommune