Tromsø kommune
Postadresse: Kultur og idrett,
Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø
Kontaktperson:Nina Mathisen, 77791642, 77790575, nina.mathisen@tromso.kommune.no
Tegneserieverksted
Produksjonsliste
Program

Tegneserieverksted

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Tegneserieverksted

Tegneserier og illustrasjoner er ofte det første møtet med den visuelle kulturen for mange barn. Ett møte som finner sted allerede før man lærer seg å lese og skrive. Dette er ett tegneverksted hvor elever i 7.trinn får undervisning i hvordan de selv kan lage kunstverk med inspirasjon fra tegneserieformatet.

De får også innblikk i hvordan profesjonelle kunstnere velger å bruke tegning, Fanziner, tegneserier, bøker og fellesprosjekter som elementer i sin kunstneriske praksis, da kursholder Camilla R. Nicolaisen presenterer elevene for eksempler fra norsk og internasjonal samtidskunst, og andre kulturelle utøvere som jobber med tegning.

Verkstedet starter med praktisk kroki oppvarming, der elevene lærer om anatomi og kroppens oppbygning. Dette er for å samle på elementer og stillinger som de kan bruke videre til å utvikle egne karakterer. Elevene vil bli introdusert for materialer, tegnemetoder, komposisjon, karakterdesign, snakkebobler, tegneseriestriper, helsides illustrasjoner og lett bokbinding.

Gjennom å arbeide med tegning lærer elevene de praktiske og taktile kunnskaper knyttet til det å skulle lage egne visuelle kunstverk, og i samspill med de andre elevene produsere vi en felles plattform gjennom publikasjoner. Tegningene og tegneseriene til elevene blir laget ut fra fri fantasi eller med utgangspunkt i egne individuelle historier og karakterer, basert på egenforfattet tekst i norskfaget (Se “Norskfaglige forberedelser “ lenger ned i teksten). Ved hvert verksteds slutt vil vi ha  resultat bestående av enkeltelevers fanziner. Fanziner er ofte enkle publikasjoner i sort/hvitt, laget ved hjelp av kopimaskin og det ligger til grunn et idealistisk forhold til produkt, der man tar hva man har og gir det man kan. Intensjonen er å videreutvikle hver elevs latente potensiale og gi verktøyene som muliggjør egne kreative kanaler.

NORSKFAGLIGE FORBEREDELSER (til lærer!):

Elevene bør ta med egenforfattet tekst/tekster som de har forberedt på forhånd i norskfaget. Dette kan være skjønnlitterære tekster som for eks. fantasy, sci fiction, novelle eller biografi.

Vi arbeider med utgangspunkt i disse når elevene skisserer opp sitt tegneseriemanus og lærer oss å lage snakkebobler ut fra dette. For eks. er det noen som snakker i teksten? Er det en fortellerstemme? Er det stemningsbeskrivelse? Eller fakta beskrivelse? Onomatopoetikon? Undervisende kunster gir eksempel på forskjellige snakkebobler som passer til dette.

Det blir også presentert alternative oppgaver i nødstilfelle for de som ikke har tekst. For eks. «Beskriv hvordan du går ut; Hvordan er været? Hvor skal du? Hvor kommer du fra? Hvordan går du? Ut av hva?» 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Camilla Nicolaisen
  • I samarbeid med: Camilla Nicolaisen, Den kulturelle skolesekken, Kunstskolen, avd. for visuell kunst ved Kulturskolen i Tromsø kommune
  • Idé/opplegg: Camilla Nicolaisen

Om kunstner / utøver / gruppe

Camilla Renate Nicolaisen fra Lofoten (NO) har for tiden atelierplass ved Kysten-Troms Fylkeskultursenter, der hun også underviser ved Kulturskolens avdeling for Visuell Kunst, etter at hun fullførte sin Master i Samtidskunst ved Kunstakademiet i Tromsø, høsten 2015. Nicolaisen er også deltager i kunstnergruppene “Queer Ecologies” og Tromsøbaserte “Tromsø Tegneklubb” (som bruker tegnemediet som felles plattform for å lage publikasjoner og utstillinger).

Kunsten hennes materialiserer seg ofte som installasjoner, eventer, tegninger og lyd. Tematisk fokuserer hun på alternative kunnskaper knyttet til økologi og habitat, som utfordrer vår vestlig-etablerte menneske-mot-natur-dikotomi. Gjennom sine verk forsøker hun å synliggjøre den stille samhandlingen som eksisterer både bevist og ubevist i vår væren.

Bokformatet er noe hun har jobbet med den siste tiden i egen kunstpraksis og som illustratør i det nyopprettede Tromsø magasinet NORK. Hun jobber også med ferdigstilling av en billedbok bestående av tegninger og historier med Unn Vigdis Borgersen og en absurd queer barnebok med Marion Bouvier.


Medvirkende

  • Camilla Nicolaisen
  • Camilla Nicolaisen (Kunstner)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Eksempel på franzine
Foto: Camilla Nicolaisen
Sjømedusa
Foto: Camilla Nicolaisen
Visuell kunst / Billedkunst
Trinn: 7 - 7
Turnéplan: Tegneserieverksted
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Britt Hennie Halvorsen, DKS koordinator for visuell kunst, tlf. 77 79 16 20.E-post: britt.hennie.halvorsen@tromso.kommune.no
Kontaktperson utøver
Camilla Nicolaisen, tlf: 41 51 68 02E-post: etaner.allimac@gmail.com
Programlengde
5 timer (09.00-14.00)
Arena / rom
Kunstskolen (Kunstskolen), Strandveien 95, 9006 Tromsø
Er workshop
Ja
Merknad
Info. møtet om DKS verkstedene for skoler i høstsemesteret torsdag 7.september og for skoler i vårsemesteret tirsdag 13.mars -18. Møtet er fra 15.00-16.00. Møtet finner sted på Kunstskolen (Kysten), Strandveien 95 (Kysten).
Arrangører
Arrangert av:
Tromsø kommune
Medvirkende
  • Camilla Nicolaisen (Kunstner)