Tromsø kommune
Postadresse: Kultur og idrett,
Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø
Kontaktperson:Nina Mathisen, 77791642, 77790575, nina.mathisen@tromso.kommune.no
Fra handling til kunst - et performance kurs
Produksjonsliste
Program

Fra handling til kunst - et performance kurs

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Fra Handling til Kunst er et verksted i den allsidige kunstformen Performance. Gjennom en skoledag vil elevene få kjennskap til kunstformen gjennom et overblikk over kunstartens historie, og gjennomføre et eget prosjekt. De vil lære om de forskjellige typene performance og velge en form de selv har lyst til å utføre gruppevis. På slutten av dagen skal elevene selv fremføre resultatet.

Prosjektbeskrivelse: Innhold og konsept

Lære elevene å få kjennskap til performance-kunst-sjangeren, ved teori og praksis i grupper.

Performance er en kunstform som publikum har minst kjennskap til. Som en utøver av denne kunstgrenen, ser jeg stor verdi i å kunne formidle denne arten til et yngre publikum. Gjennom et slikt verksted vil ikke bare ungdommen lære om grenen, men få verktøy de kan muligvis bruke i sin hverdag.

Gjennom et deltagende verksted gi elevene verktøy til å uttrykke det de er opptatt av ved hjelp av kreative handlinger. Samtidig som det er fokus på å tørre å være seg selv og samarbeide med andre mennesker.

 Læringsmål

 * Kunnskap om kunstarten. Et teoretisk overblikk

 * Få lov til å oppleve og reflektere over hvordan man jobber som kunstner

 * Hvordan samarbeide kreativt med ande (teambuilding)

 *Utforske og gjennomføre egne idéer

 *Økt kompetanse innenfor kunstforståelse.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Viktor Pedersen
  • I samarbeid med: Viktor Pedersen, Den kulturelle skolesekken, Kunstskolen, avd. for visuell kunst ved Kulturskolen i Tromsø kommune
  • Idé/opplegg: Viktor Pedersen

Om kunstner / utøver / gruppe

Viktor Pedersen (f.1988)  bor og arbeider i Tromsø som kunstner. 

Han har tidligere studert ved Nordland Kunst og film fagskole, og ble nylig uteksaminert med en bachelor fra kunstakademiet i Tromsø juni 2016. Viktor Pedersen jobber mye med performancekunst, og har opptrådd regelmessig på ulike arenaer i byen f.eks Musikkfest Tromsø, Pile o Sápmi, Nordnorsk Kunstmuseum, og Polar Museumet. Han har også mye erfaring med ungdom fra tidligere arbeid i DKS Tromsø kommune.


Medvirkende

  • Viktor Pedersen
  • Viktor Pedersen (Kunstner)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Thieranthrop
Foto: Tomi Guttorm
Reality Rehearsal
Foto: Ina Hagen
Inspired
Foto: Emilija Skarnulytė
Visuell kunst / Billedkunst
Trinn: 7 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Britt Hennie Halvorsen, DKS koordinator for visuell kunst, tlf. 77 79 16 20.E-post: britt.hennie.halvorsen@tromso.kommune.no
Kontaktperson utøver
Viktor Pedersen, 99363659
E-post: viktorped@gmail.com
Programlengde
5 timer, (09.00-14.00)
Arena / rom
På skolen
Er workshop
Ja
Workshop
Skolen må stille med et rom hvor man får plass til 12 elever og instruktør. Mest ønskelig er et rom uten pulter, eller muligheten for å rydde vekk pultene.Det er også behov for prosjektor, lerret og høytalere som er viktig for undervisningen, men også internett og strømtilførsel
Merknad
Info. møtet om DKS verkstedene for skoler i høstsemesteret torsdag 7.september og for skoler i vårsemesteret torsdag 16.november. Møtet er fra 15.00-16.00. Møtet finner sted på Kunstskolen (Kysten), Strandveien 95 (Kysten).
Arrangører
Arrangert av:
Tromsø kommune
Medvirkende
  • Viktor Pedersen (Kunstner)