Tromsø kommune
Postadresse: Kultur og idrett,
Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø
Kontaktperson:Nina Mathisen, 90075317, nina.mathisen@tromso.kommune.no, Torbjørn Ingvaldsen, 900 75317 (Kontor Rådhuset), torbjorn.ingvaldsen@tromso.kommune.no (Leder Den Kulturelle Skolesekkene i Tromsø)
Street Art
Produksjonsliste
Program

Street Art

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Vi vil gå gjennom historien bak streetart og de forskjellige grenene av kunstformen, samt teknikk. Deretter vil vi lage streetart-verk på lerret som elevene kan få med seg hjem, samt at vi lager et felles verk på vegg.

Vi vil starte med en presentasjon av streetart, dette for å informere og inspirere.

Presentasjonen vil omhandle streetart, sett i et kunst historisk perspektiv. Vi vil også se på innflytelsen streetart har hatt på populærkultur. Streetart kan være både politisk engasjerende, og/eller bare en estetisk kommentar til bybildet. Sammen debatterer vi litt rundt temaet. Vi vil finne ut hva som engasjerer elevene og hva de kunne tenkt seg å si med sitt verk.

 På verkstedet går vi fra debatt til idé, og over til en skisseprosess hvor vi vil gå gjennom teknikker og materialer.  Her vil elevene få mulighet til å jobbe med skisser basert på tidligere debatt eller annet engasjement de måtte ha. Samtidig vil elevene få prøve ut hvilke teknikker de kunne tenkt seg å jobbe med videre. Under denne prosessen vil elevene få anledning til å lage hvert sitt verk i mindre skala.

 Etter denne prosessen vil elevene lage et felles verk, et vegg-maleri med felles tematikk. Enten kan elevene bruke idéer fra skissene eller så kan de komme opp med et nytt konsept. Her vil elevene få anledning til å velge fritt hvilke konsept, teknikk og materiale de vil bruke.

 Streetart er en flott mulighet til å ytre sine meninger på et kreativt og estetisk vis, samtidig som at det er blitt en god arena for debatt rundt politikk, kunst, religion og samfunnskritikk. Ved å la elevene velge fritt hva de vil si vil dette styrke deres formidlingsevne og bidra til refleksjon.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • I samarbeid med: Andre Enger Aas, Den kulturelle skolesekken, Kulturskolen i Tromsø kommune, avd. for visuell kunst (Kunstskolen)
  • Idé/opplegg: Andre Enger Aas

Om kunstner / utøver / gruppe

André Enger Aas er født i 1987, Tønsberg. Ferdig med Master ved Kunstakademiet i Tromsø desember 2015. Har sprayet graffiti og drevet med streetart siden 2001. Jobber til daglig som kunstner og har studio ved Kysten, Troms fylkeskultursenter. Har tidligere hatt DKS-verksted innen streetart. Han underviser også ved Kulturskolen, avd. for visuelle fag.


Medvirkende

  • Andre Enger Aas (Kunstner)

Multimedia og vedlegg

Bilder

Street Art
Foto: Andre Enger Aas
Street Art
Foto: Andre Enger Aas
Visuell kunst / Billedkunst
Trinn: 7 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Koordinator for visuell kunst Britt Halvorsen.Tlf. 77 79 16 20E-post: britt.hennie.halvorsen@tromso.kommune.no
Kontaktperson utøver
Andre Enger Aas, mobil 980 10 485e-post: andre.enger.aas@gmail.com
Programlengde
5 timer, (09:00-14:00)
Arena / rom
På skolen
Er workshop
Ja
Merknad
Elevene bør ha "arbeidsklær" på verkstedet. Skolen må stille med rom for DKS verkstedet.Info. møtet om DKS verkstedene for skoler i høstsemesteret torsdag 7.september og for skoler i vårsemesteret tirsdag 13.mars -18. Møtet er fra 15.00-16.00. Møtet finner sted på Kunstskolen (Kysten), Strandveien 95 (Kysten).
Arrangører
Arrangert av:
Tromsø kommune
Medvirkende
  • Andre Enger Aas (Kunstner)