Tromsø kommune
Postadresse: Kultur og idrett,
Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø
Kontaktperson:Nina Mathisen, 77791642, 77790575, nina.mathisen@tromso.kommune.no
Carte Blanche: While They Are Floating (Carthe Bl...
Produksjonsliste
Program

Carte Blanche: While They Are Floating (Carthe Blanche )

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Selv om flykningestrømmen til Norge har stoppet opp, betyr ikke det at folk ikke er på flukt.  

Flyktninger blir ofte presentert som menneskemasser som kommer i store grupper. Men for hver enkelt asylsøker er det en personlig reise fylt av egne opplevelser, valg, erfaringer, minner og savn. Selv om reisen foregår i fellesskap med andre, er man også veldig alene – med ansvar for seg selv og sine historier.

Hva tar vi med oss når vi forlater et hjem, og hvordan tar vi vare på det vi har forlatt? Danserne kroppsliggjør historier til flyktninger og prøver å oppdage universelle minner. Med empati og fysisk, tunge, store, seige bevegelser, prøver danserne å skape et felles møtepunkt slik at vi kan sameksistere.

Med utgangspunkt i flyktningers personlige fortellinger tar Carte Blanche for seg individuelle transitthistorier og menneskelige fornemmelser som smak, sanselighet og savn.

Innledning av FN-sambandet:
FN-sambandet som skal ha en informativ innledning knyttet til forestillingens tematikk, og FNs arbeid for flyktninger og immigranter. FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål.

Verksteder:
I forkant av forestillingen tilbyr Carte Blanche skolene besøk av dansepedagog. Elevene blir med på en inspirerende workshop á 90 minutter der de jobber med sentrale elementer fra forestillingen, for på den måten å bli bedre kjent med samtidsdans som kunstform. 

Vi ønsker å bidra med en helhetlig innlemming av kunstnerisk uttrykk på høyt nivå i realiseringen av skolen sine læringsmål.

For å avholde workshopen, trengs tilgang til gymsal/dansesal med musikkanlegg.

Det anbefales at elevene har klær som egner seg til bevegelse.

Lærerveiledning

Lærerveiledning med informasjon og oppgaver

Påmeldte klasser får tilsendt en lærerveiledning i forkant av forestillingen.

Gjennom lærerveiledningen kan elevene, sammen med lærer, sette seg inn i tematikken i While they are floating og få kjennskap til Carte Blanche som kompani og samtidsdans som kunstform. Dette forbereder elevene på det de skal oppleve. I lærerveiledningen vil det også være konkrete oppgaver klassene kan arbeide med før og/eller etter at de har deltatt på programmet.

Last ned:

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Carthe Blanche
  • Idé/opplegg: Koreografi og konsept: Hooman Sharifi

Om kunstner / utøver / gruppe

Koreografiassistent: Rikke Baewert
Musikk: Helge Sten aka Deathprod

Dansere:
Caroline Eckly, Judith Arupa, Noam, Eidelman Shatil, Olha Stetsyuk, Anne Lise Rønne, Guro Rimeslåtten, Ole Martin Meland, Daniel Mariblanca, Yousef Sbieh, Adrian Bartczak, Dawid Lorenc, Einar-Anton Nikkerud, Jack Lorentzen, Mathias Stoltenberg

Carte Blanche er Norges nasjonale kompani for samtidsdans. 

Kompaniet ble etablert i Bergen i 1989 og er lokalisert i Studio Bergen. Carte Blanche turnerer årlig i Norge og internasjonalt.Ensemblet består av 12 til 15 dansere fra hele verden, som alle kjennetegnes av å ha et svært høyt teknisk nivå, en sterk sceneutstråling og en egen skaperevne. Carte Blanche har også en teknisk avdeling, og administrasjon og et eget helse team. Det produseres nye programmer hver sesong, og flere tidligere forestillinger blir også gjenopptatt.

Kompaniet har arbeidet med norske og internasjonalt anerkjente koreografer og arbeider med kunstnere som har et kritisk blikk på samfunnet og evner å uttrykke dette gjennom dansekunsten. Carte Blanche gir også kunstnere mulighet til å vokse gjennom å gi dem tilgang til de privilegiene et offentlig eiet kompani har til rådighet.

Slik skaper Carte Blanche et spennende og særegent repertoar av høy kvalitet, som underbygger kompaniets mål om å være en pioner innenfor nyskapning, presentasjon og utvikling av samtidsdans i Norge og utlandet.


For pressen

Hva gjør vi når mennesker driver rundt i Middelhavet?

Fra Bergens Tidende: "Vi trenger et annet språk, en annen tilnærming. Kunsten kan kanskje fylle rommene klokskapen har forlatt, med en annen type spørsmål og mindre skarpe svar.

Carte Blanche-leder og koreograf Hooman Sharifi (44) forsøker å gjøre det med forestillingen «While They Are Floating»"

Multimedia og vedlegg

Bilder

Carte Blanche
Foto: Foto Thor Brødreskift
While They are Floating
Foto: Arash Nejad
WTAF
Foto: Arash Nejad

Video/Lyd

Scenekunst / Dans
Trinn: 8 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
DKS Tromsø 
dks@tromso.kommune.no
Tel: 77790575 
Programlengde
60
Arena / rom
Hålogaland Teater
Arrangører
Arrangert av:
Tromsø kommune