Tromsø kommune
Postadresse: Kultur og idrett,
Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø
Kontaktperson:Nina Mathisen, 77791642, 77790575, nina.mathisen@tromso.kommune.no
Avlyst: NOSO: I Sovjets skygge- Sjostakovitsj
Produksjonsliste
Program

Avlyst: NOSO: I Sovjets skygge- Sjostakovitsj

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

DKS og NOSO Kammerorkester ønsker velkommen til generalprøve på Sjostakovitsjs Kammersymfoni i c-moll. Denne konserten er en del av et program som har fokus på musikk komponert  i Øst-Europa mens den kalde krigen var på sitt kjøligste. 

Dimitri Sjostakovitsj står som et symbol på kunstens styrke og musikkens betydning gjennom historien. I Sovjetunionen levde han under konstant trussel fra Stalins terror, paradoksalt nok samtidig som hans musikk var essensiell for å løfte moral og livsglede i det russiske folk.

Han var den mest profilerte komponisten som virket i Russland under Sovjettiden. Han led under sensur fra kommunistpartiet og musikken hans ble mottatt og oppfattet på meget vekslende vis av Stalin og myndighetene. Sjostakovitsj ble offisielt kritisert i 1936 og 1948 og hans verk ble i perioder forbudt. På den annen side mottok han en rekke statlige priser og mye offentlig heder. Etter Stalins død i 1953 kunne Sjostakovitsj gradvis utnytte den større friheten til å videreutvikle en personlig stil. I 1960 skrev han sin Strykekvartett nr 8, som senere ble arrangert for kammerorkester og omdøpt til Kammersymfoni i c-moll. Denne symfonien står igjen som Sjostakovitsj’ musikalske signatur og han dedikerte faktisk verket til sitt eget dramatiske liv. 

Lærerveiledning

Valg og propaganda

Altuelle temaer å knytte konserten opp mot: 

For de yngre elevene kan det nettopp avholdte valget i Norge være aktuelt:

Samfunnskunnskap etter 7. trinn:

  • gjere greie for dei viktigaste maktinstitusjonane i Noreg og deira hovudoppgåver og diskutere skilnader mellom å leve i eit demokrati og i eit samfunn utan demokrati
  • gjere greie for kva eit politisk parti er, og diskutere nokre sentrale motsetnader mellom dei politiske partia i Noreg
  • gje døme på ulike kulturelle symbol og gjere greie for kva vi meiner med omgrepa identitet og kultur

Ungdomstrinnet:

For de eldre elevene kan selve propagandabegrepet være aktuelt å ta opp. Perioden med kald krig vil også være aktell å knytte opp mot denne konserten. Musikk har aldri stått isolert ved siden av den politiske historien. All musikk er påvirket av de samfunnsmessige rammer komponistene og musikkutøvere er aktive i. Musikken gjenspeiler og artikulerer derfor politiske tendenser, intensjoner og utopier, både i Sovjet og i Vesten på denne tiden. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: NOSO kammerorkester

Multimedia og vedlegg

Bilder

Dimitri Sjostakovitsj
NOSO Kammerorkester.jpg
Musikk
Trinn: 6 - 10
Praktisk informasjon
Programlengde
30
Arrangører
Arrangert av:
Tromsø kommune