Tromsø kommune
Postadresse: Kultur og idrett,
Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø
Kontaktperson:Nina Mathisen, 77791642, 77790575, nina.mathisen@tromso.kommune.no
Mindretall - forfattermøte/verksted med Sigbjørn S...
Produksjonsliste
Program

Mindretall - forfattermøte/verksted med Sigbjørn Skåden

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Mindetall er et opplegg som kretser rundt romanen Våke over dem som sover fra 2014. Romanen følger en samisk familie i Skånland i Troms gjennom fire generasjoner, fra mellomkrigstida til vår egen tid, og tematiserer blant annet omveltningene i livene til den samiske befolkninga i tillegg til omveltningene i samfunnet generelt. Gangen gjennom generasjonene i den samiske familien former ei linje som sier noe om hva det har betydd å være ei minoritet i det norske samfunnet til forskjellige tider, og hvordan det kan påvirke en familie og familiemedlemmene å leve som minoritet gjennom flere generasjoner. Hva betyr det å være barn av minoritetspersoner? Barnebarn? Oldebarn?

Opplegget er todelt. Første time er et forfattermøte der jeg presenterer Våke over dem som sover ved opplesninger og ved å snakke meg inn i handlinga og tematikken i de forskjellige kapitlene (generasjonene). Andre time starter med et lynskrivekurs med utgangspunkt i noen korte og enke skriveoppgaver. Disse skriveoppgavene vil for det første gjøre at elevene aktiviseres og dermed reflekterer rundt mindre- flertallstematikken, og for det andre vil de fullførte skriveoppgavene på naturlig vis åpne opp for at hele klassen diskuterer både minoritets- og majoritetsposisjon og hva dette betyr for individet og familien som helhet.

Lærerveiledning

Opplegget krever ikke nødvendigvis forberedelse, men jeg vil legge opp en liten pakke med anbefalt forberedelse, bokanmeldelser og annet, som klassene kan benytte seg av dersom de ønsker det.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune

Om kunstner / utøver / gruppe

Sigbjørn Skåden (f. 1976) kommer fra Skånland i Troms og er nå bosatt i Tromsø. Skåden har både nordsamisk og norsk som skrivespråk. Han debuterte i 2004 med det episke langdiktetSkuovvadeddjiid gonageas (Skomakernes konge) som ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris. Siden da har forfatteren gitt ut ei diktsamling, ei barnebok, to romaner, og han har skrevet en rekke tekster for scene og kunstinstallasjonsprosjekter. Romanen Våke over dem som sover ble nominert til P2 lytternes romanpris og mottok Havmannprisen for 2014.

Sigbjørn Skåden har lang erfaring med turneer i regi av DKS. Han er en utmerket formidler og har god kontakt med elevene.


Medvirkende

Multimedia og vedlegg

Bilder

Sigbjørn Skåden
Foto: Tanya Busse
Sigbjørn Skåden
Foto: Tanya Busse
Litteratur
Trinn: 8 - 8
Praktisk informasjon
Kontaktperson utøver
Litteratur
Våke over dem som sover, roman (2014)
Sámit/Samer, sakprosa for barn og ungdom (2012)
Ihpil: De fortapte barns frelser, roman (2010)
Prekariáhta lávlla, lyrikk (2009)
Ihpil: Láhppon mánáid bestejeaddji (Roman, Skániid Girjie, 2008)
Skomakernes konge, lyrikk (2007)
Skuovvadeddjiid gonagas, lyrikk (2004)
Arrangører
Arrangert av:
Tromsø kommune
Medvirkende
  • Sigbjørn Skåden