Tromsø kommune
Postadresse: Kultur og idrett,
Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø
Kontaktperson:Nina Mathisen, 77791642, 77790575, nina.mathisen@tromso.kommune.no
I craft -I travel light - verksted
Produksjonsliste
Program

I craft -I travel light - verksted

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

I forbindelse med Norske kunsthåndverkeres temautstilling "I craft -I travel light" som vises på Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM), har kunstner Solveig Ovanger utarbeidet et DKS verksted. DKS dagen starter med omvisning og formidling av utstillingen. Solveig Ovanger har to arbeider,«Hemisfære I og II» med i utstillingen og disse arbeidene danner utgangspunkt for hennes DKS verksted. Hun vil være tilsted på omvisningen sammen med elevene. Verkstedet finner sted i NNKM verksted i 3. etasje.

Elevene vil bli kjent med fiskeskinn som materiale, og vi vil leke med ornamentikk og matematikk og konstruere mønstre som tar utgangspunkt i Fibonacci’s tallrekke 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etc. Hvert tall i rekken er summen av de to foregående.

Elevene må ta med blyant og viskelær, passer og linjal, gjerne en vinkel. 

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Solveig Ovanger
  • I samarbeid med: Solveig Ovanger, Nordnorsk kunstmuseum, Den kulturelle skolesekken, Kunstskolen, avd. for visuell kunst ved Kulturskolen i Tromsø kommune
  • Idé/opplegg: Solveig Ovanger og Nordnorks Kunstmuseum

Om kunstner / utøver / gruppe

Jeg har arbeider med skinn og lær i ca 40 år. I de siste årene har jeg tatt i bruk fiskeskinn som materiale. Jeg bruker for det meste lokale fiskeslag som torsk og sei som jeg bereder ved bruk av enkle og naturvennlige metoder. Jeg arbeider 3-dimensjonalt, lar meg inspirere av bevegelser i naturen. Noen ganger benytter jeg speil for å skape illusjoner.


Medvirkende

  • Solveig Ovanger
  • Solveig Ovanger (kunstner)

Multimedia og vedlegg

Bilder

"Hemisfære I" 2012
Foto: Foto: Kjell Ove Storvik©Solveig Ovanger/BONO
"Hemisfære II" 2015
Foto: Foto: Solveig Ovange©Solveig Ovanger/BONOr
"Stim" 2015
Foto: Foto: Heidi Hallseth©Solveig Ovanger/BONO
Detalj "Hemisfære I"
Foto: Foto: Solveig Ovanger ©Solveig Ovanger/BONO
Elever i arbeid
Foto: Solveig Ovanger
Visuell kunst / Kunsthåndverk
Trinn: 7 - 7
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
DKS koordinator Britt Hennie Halvorsen, tlf. 77 79 16 20e-post: britt.hennie.halvorsen@tromso.kommune.no
Kontaktperson utøver
Solveig Ovanger, tlf. 95 23 21 85
E-post: solveig.ovanger@online.no
Programlengde
5 timer
Arena / rom
Nordnorsk Kunstmuseum, verksted i 3.etg
Merknad
Elevene må ta med blyant og viskelær, passer og linjal, gjerne en vinkel. 
INFORMASJONSMØTEInfo.møte om DKS verkstedene for skoler i høstsemesteret 7.september og for skoler i vårsemesteret 16.november. Møtet er fra 15.00-16.00  Møtet finner sted på Kunstskolen, Strandveien 95 (Kysten).
Arrangører
Arrangert av:
Tromsø kommune
Medvirkende
  • Solveig Ovanger (kunstner)