Tromsø kommune
Postadresse: Kultur og idrett,
Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø
Kontaktperson:Nina Mathisen, 90075317, nina.mathisen@tromso.kommune.no, Torbjørn Ingvaldsen, 900 75317 (Kontor Rådhuset), torbjorn.ingvaldsen@tromso.kommune.no (Leder Den Kulturelle Skolesekkene i Tromsø)
Oppdageren - Sett ord på dansen. Bestillingstilbud...
Produksjonsliste
Program

Oppdageren - Sett ord på dansen. Bestillingstilbud 3.trinn (Silje Solheim, Jenny Svensson)

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Oppdageren - Sett ord på dansen består av en forestilling og et anmelderverksted.

Oppdageren er en liten, enkel og annerledes forestilling som kommer overraskende inn i klasserommet. (Det er det kun læreren som vet). Forestillingen består av en danser og
skolesekken hennes, og handler om å det være på oppdagelsesreise utenfor og inne i kroppen. Dansen foregår rundt og mellom elevene, der de blir en del av danseverdenen som skapes.

Silje Solheim Johnsen jobber med å gjøre abstrakt dans tilgjengelig for unge, og det er også ett av målene med forestillingen Oppdageren. Oppdageren gir rom for refleksjon rundt, og inspirasjon til, å være interessert i sin egen kropp og dens muligheter.

Verkstedet Sett ord på dansen foregår i to skoletimer, timen før, og timen etter forestillinga Oppdageren spilles, og resulterer i en eller flere anmeldelser av forestillinga som spilles i klassens klasserom. Anmeldelsene publiseres på en hjemmeside som opprettes i forbindelse med prosjektet. Elevene lærer om, diskuterer og reflekterer omkring de ulike delene som en danseforestilling kan bestå av (f.eks. bevegelser, dansere, lys, lyd, rekvisitter, kostyme). En anmeldelse består i grove trekk av tre typer informasjon: Beskrivende, tolkende og analyserende, og målet med klassens anmeldelse er at den skal inneholde alle tre delene. Dette er ikke begreper som introduseres til klassen, men verkstedholderen guider klassen gjennom å se på forestillingens helhet og på utvalgte deler.

Tilbudet kan være med å oppfylle følgende læringsmål etter 4. trinn.

Kunst

  • samtale om sin opplevelse av samtidskunst

Norsk

  • bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger
  • samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon
  • bruke ulike typer notater og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving
  • skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster

Musikk

  • improvisere dans og bevegelse og samtale om hvordan dans kan illustrere et musikalsk forløp
  • gjøre rede for egne musikkopplevelser, om ulik bruk av musikk og ulike funksjoner musikk kan ha

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tromsø kommune
  • Kunstnere/grupper: Silje Solheim, Jenny Svensson

Om kunstner / utøver / gruppe

Silje Solheim Johnsen er utdannet i samtidsdans fra Laban, London og i dansevitenskap, NTNU og hennes virke som dansekunstner er utøvende og skapende. Hun har også undervist mye i Norge, England og USA. Hun jobber mye stedsspesifikt og er opptatt av at dans skal kunne oppleves i forskjellige sammenhenger og at terskelen for å oppleve dans skal være lavere. Hun arbeider med å skape nye, og utvide gamle, arenaer for hvor koreografisk arbeide kan finne sted.

Jenny Svensson er frilansende scenekunstner som har både tekst og bevegelse som verktøy. Hun er født og oppvokst i Stockholm og har sin utdannelse fra Laban Centre of Contemporary Dance i London og Forfatterstudiet på Norges arktiske universitet. Hun jobber med tekst og bevegelse hver for seg eller i kombinasjon, og hennes verk tar ofte opp sosiale temaer og problemstillinger. Hun har frilanset i Tromsø og Nord-Norge siden 2008, og kombinerer sin utøvende virksomhet med å undervise i samtidsdans og kreativ dans for barn og voksne gjennom bl.a. DKS og Hats.

Multimedia og vedlegg

Bilder

Oppdageren@Reklamehuset Zbigniew Wantuch.jpg
Foto: Zbigniew Wantuch

Video/Lyd

Scenekunst / Dans
Trinn: 3 - 3
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
DKS Tromsø Kommune:
E-post: dks@tromso.kommune.no
Tlf: 77 79 05 75

Programlengde
3 timer
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Skole
Oppriggingstid
30 min.
Nedriggingstid
10 min.
Merknad for spillested
Forestillingen krever anlegg for lydavspilling, passende til klasseromsstørrelsen med iPod-tilkobling i front av klasserommet, med forlenget ledning, ca. 3 meter. Det må også stå en flipover i klasserommet. Små justeringer på pultplasseringer gjøres av utøver i forkant av forestillingen.
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Tromsø kommune