Tromsø kommune
Postadresse: Kultur og idrett,
Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø
Kontaktperson:Nina Mathisen, 90075317, nina.mathisen@tromso.kommune.no, Torbjørn Ingvaldsen, 900 75317 (Kontor Rådhuset), torbjorn.ingvaldsen@tromso.kommune.no (Leder Den Kulturelle Skolesekkene i Tromsø)
I Sareptas urtekrukke
Produksjonsliste
Program

I Sareptas urtekrukke

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Visste du at  i Paracet finner du en syntetisert variant av et stoff som finnes i selja? Kanskje ikke så rart at samene tygde seljebark for å bli kvitt hodepine før i tiden.

Det som en gang var allmennkunnskap om naturen, er nå blitt godt bevarte hemmeligheter. Ligger nøkkelen til en bærekraftig utvikling nettopp i disse eldgamle hemmelighetene? 

I Tromsøs botaniske hage, skal vi utforske dette spørsmålet sammen med elevene. Gjennom morsomme aktiviteter som såpelaging og artsgjenkjenning får elevene kunnskap om hvordan man brukte urter og nyttevekster før, og hvordan man kan bruke dem nå. 

Vi håper på å inspirere elevene til å ta ansvar for miljøet og se mulighetene i naturen rundt dem. Opplegget er et tverrfaglig opplegg som lar elevene utforske temaet gjennom naturfag, samfunnsfag, mat og helse og kunst og håndverk.

Læreplanmål

Mål:

 • forklare samanhengar mellom naturressursar, næringar, busetnad og levevis
 • gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg nytte av dei
 • beskrive korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast
 • lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs
 • planlegge og lage enkle bruksgjenstander

K06: Mat og helse, naturfag, og Kunst og håndverk

Naturfag - kropp og helse

Hovedområdet dreier seg om hvordan kroppen er bygd opp, påvirkes og endres over tid. Kunnskap om hvordan de ulike delene i kroppen virker sammen, er grunnleggende for å forstå hvordan livsstil påvirker kropp og helse. Kropp, helse, livsstil og ernæring omtales hyppig i mediene. Kunnskap og kritisk vurdering av informasjon på dette området er viktig for å kunne ta ansvar for egen kropp og for fysisk og psykisk helse. Respekt og omsorg for andre står også sentralt innenfor området.

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gi eksempler på samisk og annen folkemedisin og diskutere forskjellen på alternativ medisin og skolemedisin

Mat og helse - Mat og kultur

Innanfor hovudområdet mat og kultur er måltidsskikkar til kvardag, høgtid og fest og kunnskap om norsk tradisjonsmat og mat i ulike kulturar og religionar sentrale emne. Maten skal vere innbydande. Både tillaging og presentasjon av mat er knytte til teknologi og design.

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • lage mat for ulike sosiale samanhengar og drøfte korleis mat er med på å skape identitet
 • gi døme på korleis kjøkkenreiskapar, tillagingsmåtar eller matvanar har endra seg over tid eller flytta seg geografisk, og forklare korleis det har verka inn på livet til folk
 • skape og prøve ut nye retter ut frå ulike råvarer, matlagingsmetodar og matkulturar

Om utøvere og produsenter

 • Arrangert av: Tromsø kommune
 • Kunstnere/grupper: Tromsø museum - Universitetsmuseet

Multimedia og vedlegg

Bilder

Urtehagen
Foto: Tromsø Museum
Kvann
Foto: Tromsø Museum
Urtehagen
Foto: Tromsø Museum
Kulturarv
Trinn: 5 - 10
Praktisk informasjon
Kontaktperson produksjon
Kontakt DKS TromsøTlf: 900 75 317 E-post: dks@tromso.kommune.no
Programlengde
90
Maks publikumsantall
30
Arena / rom
Botanisk hage
Tekst til ukeplan
Elevene skal besøke Botanisk hage og lære om gammel know-how, ny vitenskap og bruk av planter i matlaging, i kjerringråd og i moderne medisin. 
Lenker
Arrangører
Arrangert av:
Tromsø kommune