Tromsø kommune

Postadresse: Kultur og idrett,

Besøksadresse: Rådhuset, 9299 Tromsø

Telefon: 77 79 05 75 Kontakt: DKS Tromsø

Utvid

Karlsøy kommune

Postadresse: , 9130 Hansnes

Besøksadresse: Rådhuset, 9130

Telefon: 77 74 60 06Faks: 77 74 60 01Kontakt: Freddy  Sørensen

Utvid

Vannareid oppvekstsenter

Postadresse: , 9136 Vannareid

Besøksadresse: , 9136

Telefon: 77 74 62 40Kontakt: Margit Bjørke

Utvid

Program for Vannareid oppvekstsenterUtskriftsversjon

Viser 8 hendelser

Rullebrett 2.0 debug

Site: (1506 tromso) Tromsø kommune

Kommune: Tromsø kommune

Language: nb